mércores, 13 de xuño de 2018

O venres 15 viaxamos a Coruña!

Gran  excursión de fin de curso:  Visitaremos Os museos científicos na cidade da Coruña.
Museos Científicos Coruñeses é un servicio do Concello de A Coruña que comprende tres museos de ciencia interactivos:a Casa das Ciencias, a Domus e o Aquarium Finisterrae. Ofrecen estímulos para incorporar a ciencia á cultura, para comprender mellor o mundo no que vivimos.

Situada dentro do Parque de Santa Margarita, conta con un planetario e tres plantas de exposicións: experiencias de física, exposición sobre péndulos e exposición sobre a astronomía nos medios de comunicación. No oco da escaleira central oscila un péndulo de Foucault.

Domus é o  primeiro museo interactivo do mundo dedicado ao ser humano.Ten módulos interactivos para divertirse e reflexionar sobre as características da especie humana.


Aquarium Finisterrae, ou a  Casa dos Peixes; o seu obxectivo é o coñecemento do océano e educar actitudes favorables cara  o mar e a vida marina. O Aquarium Finisterrae ten catro salas de exposicións e unha colección biolóxica composta por 338 especies diferentes.
Crocaio pensou que sería boa idea deixarche o enlace a un montón de sinxelos e divertidos experimentos. Entra e verás:

Ningún comentario: