luns, 26 de novembro de 2018

Charla sobre o monte na Biblio Crocaio

O Distrito Forestal XVIII (Vigo-Baixo Miño) ofreceunos a charla medioambiental 
“O Monte vivo”,
 co fin de impulsar unha participación activa e responsable dos escolares na protección do medio ambiente natural fronte aos incendios forestais e darlles a coñecer a importancia da función produtiva, ambiental e social do monte, fomentando así o seu respecto pola natureza.
 Dirixida ao alumnado de 5º e/ou 6º curso de educación primaria, actividade relacionada co programa do mesmo nome do Plan Proxecta para o que fomos seleccionados.

Proxecta
O monte vivo. Consellería do Medio Rural. Dirección xeral de Ordenación forestal. 
Participación dos escolares na protección do medio natural fronte aos incendios forestais.
Criterios de selección:
  1. Distribución territorial equitativa de acordo coa organización dos distritos forestais
  2. Centros educativos no medio rural.
  3. Centros educativos en Zonas de Alto Risco de incendio (ZAR)
  4. O programa priorizará proxectos que consigan o obxectivo de incrementar a concienciación da poboación fronte aos incendios.

Obxectivo xeral

O obxectivo do programa é fomentar a participación activa e responsable dos escolares na protección do medio natural fronte aos incendios forestais, permitindo que tomen conciencia dos valores dos bosques, o seu uso sostible, e a contribución á protección da biodiversidade.
O programa centrarase en incrementar a concienciación sobre os incendios forestais e a súa influencia sobre o equilibrio ecolóxico, as perdas que supón en canto a diminución da biodiversidade, da capacidade produtiva do monte, da calidade das augas, do ocio,...
A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Ningún comentario: