xoves, 10 de marzo de 2011

SEMANA DA PRENSA

Celebramos A SEMANA DA PRENSA NA  ESCOLA, entre os días 10 e 18 de marzo.               


QUEREMOS
Fomentar a familiarización coa prensa como medio de
información dentro da vida escolar,a fin de aumentar as súas competencias lingüísticas, culturais e sociais na súa formación integral, para chegaren a ser uns bos cidadáns cun correcto espíritu crítico e unha responsable actividade cidadana.

Actividades :
Repasamos a web de Norberto que se abre clicando no Quiosco de Prensa de arriba.
Tamén podemos ir ao RECANTO DE MIK e buscar alí clicando na imaxe seguinte:

1-Seleccionamos  unha "Noticia do día".
Cada día comentaremos e exporemos unha noticia no corcho da aula.

2-Investigamos:
*Número de edicións  que imprime diariamente "A voz de Galicia"-Ver en (Como se fai un periódico)
**Seccións dun periódico-(Ver Mural-esquema)

***Busca o nome de :
Dous xornais de Vigo.
Dous xornais de Galicia.
Catro xornais que se publiquen en toda España.
Catro de outras comunidades.
Catro xornais deportivos.

****Por último: selecciona unha noticia e imprímea.

Ningún comentario: